دیتایاد مرجع تخصصی علم داده و هوش مصنوعی هست که در سال 1401 شروع به کار کرد.

در دیتایاد می توانیم علم داده و پایتون را یاد بگیریم.