رگرسیون خطی با کتابخانه sklearn

بفرست برای دوستت
Telegram
WhatsApp
رگرسیون خطی با کتابخانه sklearn

فهرست مطالب

رگرسیون خطی (Linear Regression)، یک روش یادگیری ماشین است که بر پایه یادگیری با نظارت فعالیت می‌کند. این روش برای انجام وظایف رگرسیونی به کار می‌رود. در مدل‌های رگرسیون، مقدار پیش‌بینی شده بر اساس متغیرهای مستقل تعیین می‌شود. این مدل‌ها بیشتر برای کشف روابط بین متغیرها و پیش‌بینی آینده کاربرد دارند.

انواع مختلف مدل‌های رگرسیون بر اساس نوع رابطه‌ای که بین متغیرهای وابسته و مستقل برقرار می‌کنند و تعداد متغیرهای مستقل به کار رفته، متفاوت هستند. در این مقاله، نحوه استفاده از کتابخانه‌های متفاوت پایتون از جمله sklearn برای پیاده‌سازی رگرسیون خطی روی داده‌های مشخص شرح داده خواهد شد.

ما نمونه‌ای از مدل خطی دوتایی را به نمایش خواهیم گذاشت که بصری‌سازی آن آسان‌تر است. در این نمونه، مدل برای یادگیری از روش گرادیان کاهشی استفاده خواهد کرد.

 

گام 1: وارد کردن تمام کتابخانه‌های مورد نیاز

 

import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import preprocessing, svm
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression

 

  استفاده از رگرسیون درخت تصمیم با استفاده از sklearn

گام 2: خواندن مجموعه داده‌ها

می‌توانید مجموعه داده‌ها را دانلود کنید.

 

df = pd.read_csv('bottle.csv')
df_binary = df[['Salnty', 'T_degC']]

# Taking only the selected two attributes from the dataset
df_binary.columns = ['Sal', 'Temp']
#display the first 5 rows
df_binary.head()

 

 

گام 3: بررسی پراکندگی داده‌ها

 

#plotting the Scatter plot to check relationship between Sal and Temp
sns.lmplot(x ="Sal", y ="Temp", data = df_binary, order = 2, ci = None)
plt.show()

 

گام 4: پاک‌سازی داده‌ها

 

# Eliminating NaN or missing input numbers
df_binary.fillna(method ='ffill', inplace = True)

 

گام 5: آموزش مدل

 

X = np.array(df_binary['Sal']).reshape(-1, 1)
y = np.array(df_binary['Temp']).reshape(-1, 1)

# Separating the data into independent and dependent variables
# Converting each dataframe into a numpy array 
# since each dataframe contains only one column
df_binary.dropna(inplace = True)

# Dropping any rows with Nan values
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.25)

# Splitting the data into training and testing data
regr = LinearRegression()

regr.fit(X_train, y_train)
print(regr.score(X_test, y_test))

خروجی:

0.20780376990868232

 

گام 6: بررسی نتایج حاصل شده

 

y_pred = regr.predict(X_test)
plt.scatter(X_test, y_test, color ='b')
plt.plot(X_test, y_pred, color ='k')

plt.show()
# Data scatter of predicted values

کم بودن دقت مدل ما نشان‌دهنده این است که مدل رگرسیونی ما به خوبی با داده‌های موجود همخوانی ندارد. این موضوع به ما می‌گوید که داده‌های ما برای رگرسیون خطی مناسب نیستند. با این حال، گاهی اوقات یک مجموعه داده می‌تواند یک رگرسیون خطی را بپذیرد اگر فقط بخشی از آن در نظر گرفته شود. بیایید این احتمال را بررسی کنیم.

  انواع تکنیک های رگرسیون در یادگیری ماشین

 

گام 7: کار کردن با مجموعه داده‌ای کوچک‌تر

 

df_binary500 = df_binary[:][:500]

# Selecting the 1st 500 rows of the data
sns.lmplot(x ="Sal", y ="Temp", data = df_binary500,
							order = 2, ci = None)

ما متوجه می‌شویم که 500 سطر اولیه داده‌ها از یک مدل خطی پیروی می‌کنند.

ما همین مراحل قبلی را ادامه می‌دهیم.

 

df_binary500.fillna(method ='fill', inplace = True)

X = np.array(df_binary500['Sal']).reshape(-1, 1)
y = np.array(df_binary500['Temp']).reshape(-1, 1)

df_binary500.dropna(inplace = True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.25)

regr = LinearRegression()
regr.fit(X_train, y_train)
print(regr.score(X_test, y_test))

 خروجی:

0.847594139663558

 

y_pred = regr.predict(X_test)
plt.scatter(X_test, y_test, color ='b')
plt.plot(X_test, y_pred, color ='k')

plt.show()

 

گام 8: معیارهای ارزیابی برای رگرسیون

در انتها، ما عملکرد مدل رگرسیون خطی در یادگیری ماشین را با استفاده از معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای الگوریتم‌های رگرسیون، معمولاً از معیارهای خطای مطلق میانگین و خطای مربع میانگین برای سنجش عملکرد مدل استفاده می‌شود.

 

from sklearn.metrics import mean_absolute_error,mean_squared_error

mae = mean_absolute_error(y_true=y_test,y_pred=y_pred)
#squared True returns MSE value, False returns RMSE value.
mse = mean_squared_error(y_true=y_test,y_pred=y_pred) #default=True
rmse = mean_squared_error(y_true=y_test,y_pred=y_pred,squared=False)

print("MAE:",mae)
print("MSE:",mse)
print("RMSE:",rmse)

 

خروجی:

MAE: 0.7927322046360309
MSE: 1.0251137190180517
RMSE: 1.0124789968281078

Rating 5.00 from 4 votes

لیست دروس دوره

آموزش پیشنهادی و مکمل

اگر سوالی در مورد این درس دارید، در کادر زیر بنویسید.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

70% تخفیف دوره ریاضیات علم داده و ML

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
×