رگرسیون جنگل تصادفی در پایتون

بفرست برای دوستت
Telegram
WhatsApp
رگرسیون جنگل تصادفی در پایتون | دیتایاد

فهرست مطالب

رگرسیون جنگل تصادفی یک تکنیک چندمنظوره یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ارقام عددی است. این تکنیک با ترکیب پیش‌بینی‌های چند درخت تصمیم برای کاهش اورفیتینگ و بهبود دقت استفاده می‌شود. کتابخانه‌های یادگیری ماشین پایتون این امکان را فراهم کرده‌اند که این رویکرد را پیاده‌سازی و بهینه‌سازی کنیم.

 

یادگیری جمعی

یادگیری جمعی یک تکنیک یادگیری ماشین است که پیش‌بینی‌ها را از چندین مدل ترکیب می‌کند تا یک پیش‌بینی دقیقتر و پایدارتر ایجاد شود. این رویکرد از هوش جمعی مدل‌های مختلف برای بهبود عملکرد کلی سیستم یادگیری استفاده می‌کند.

 

انواع روش‌های یادگیری جمعی

تعدادی از انواع روش‌های یادگیری جمعی عبارتند از:

 1. بگینگ (Bootstrap Aggregating): این روش شامل آموزش چندین مدل بر روی زیرمجموعه‌های تصادفی از داده‌های آموزش می‌شود. پیش‌بینی‌های حاصل از مدل‌های فردی سپس ترکیب می‌شوند، که معمولاً با میانگین‌گیری است.
 2. بوستینگ: این روش شامل آموزش یک دنباله از مدل‌هاست، جایی که مدل بعدی بر روی خطاهای مدل قبلی تمرکز می‌کند. پیش‌بینی‌ها با استفاده از یک روش رای‌دهی وزن‌دار ترکیب می‌شوند.
 3. استکینگ: این روش شامل استفاده از پیش‌بینی‌های یک مجموعه از مدل‌ها به عنوان ویژگی‌های ورودی برای یک مدل دیگر است. پیش‌بینی نهایی توسط مدل مرحله دوم انجام می‌شود.

 

جنگل تصادفی

جنگل تصادفی یک روش یادگیری جمعی است که پیش‌بینی‌ها را از چندین درخت تصمیم ترکیب می‌کند تا یک پیش‌بینی دقیقتر و پایدارتر ایجاد شود. این یک الگوریتم یادگیری نظارتی است که می‌تواند برای وظایف طبقه‌بندی و رگرسیون هر دو استفاده شود.

هر درخت تصمیم واریانس بالایی دارد، اما زمانی که همه آن‌ها را به صورت موازی ترکیب می‌کنیم، واریانس نهایی کاهش می‌یابد چرا که هر درخت تصمیم به طور کامل بر روی داده‌های نمونه آموزش می‌شود و به همین دلیل خروجی به یک درخت تصمیم وابسته نیست، بلکه به چندین درخت تصمیم بستگی دارد. در مسئله طبقه‌بندی، خروجی نهایی با استفاده از یک طبقه‌بند رای‌گیری اکثریت تعیین می‌شود. در مسئله رگرسیون، خروجی نهایی میانگین تمام خروجی‌هاست. این قسمت به نام انجمن‌بندی (Aggregation) معروف است.

رگرسیون جنگل تصادفی

 

Random Forest Regression, در یادگیری ماشین، یک تکنیک جمعی است که قابلیت انجام وظایف رگرسیون و طبقه‌بندی را با استفاده از چندین درخت تصمیم و یک تکنیک به نام بوت استرپ و انجمن‌بندی (Bootstrap and Aggregation)، که به طور معمول به عنوان بگینگ شناخته می‌شود، دارا می‌باشد. ایده اصلی در پشت این تکنیک، به جای اعتماد به درخت‌های تصمیم فردی، ترکیب چندین درخت تصمیم در تعیین خروجی نهایی مطرح است.

در Random Forest، مدل‌های اولیه چندین درخت تصمیم هستند. ما به صورت تصادفی نمونه‌برداری از ردیف‌ها و ویژگی‌ها از مجموعه داده انجام می‌دهیم و برای هر مدل مجموعه‌های داده نمونه را شکل می‌دهیم. این قسمت به نام بوت استرپ است.

تقابل با تکنیک رگرسیون جنگل تصادفی نیازمند آشنایی به سایر تکنیک‌های یادگیری ماشین است.

 • یک سوال یا داده خاص مشخص کرده و منبع را برای تعیین داده مورد نیاز بدست آورید.
 • اطمینان حاصل کنید که داده در یک فرمت قابل دسترس قرار دارد، در غیر اینصورت آن را به فرمت مورد نیاز تبدیل کنید.
 • تمام نقاط نادرست و نقاط داده ای که ممکن است برای دستیابی به داده مورد نیاز لازم باشد را مشخص کنید.
 • یک مدل یادگیری ماشین ایجاد کنید.
 • مدل پایه را که می‌خواهید به آن برسید تعیین کنید.
 • مدل یادگیری ماشین را آموزش دهید.
 • بررسی نتایج مدل با داده‌های آزمایشی ارائه دهید.
 • حالا عملکرد هر دو گروه داده آزمایشی و داده پیش‌بینی شده از مدل را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • اگر نتایج انتظارات شما را برآورده نمی‌کند، می‌توانید مدل خود را بهبود دهید یا داده‌های خود را به‌روز رسانی کنید یا از یک تکنیک دیگر در مدل‌سازی داده استفاده کنید.
 • در این مرحله، داده‌های به‌دست آمده را تفسیر کرده و گزارش دهید.
  شروع کار با یادگیری ماشین (مسائل یادگیری ماشین ، اصطلاحات و...)

 

رگرسیون جنگل تصادفی در پایتون

در مثال زیر، از یک تکنیک نمونه‌برداری مشابه استفاده خواهیم کرد. پیاده‌سازی نمونه گام به گام یک رگرسیون جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده‌ ای آورده شده است.

کتابخانه‌های پایتون به ما این امکان را می‌دهند که به راحتی با یک خط کد داده‌ها را کنترل کرده و وظایف عادی و پیچیده را اجرا کنیم.

– Pandas: این کتابخانه به ما کمک می‌کند تا یک فریم داده را در یک آرایه دوبعدی بارگیری کنیم و دارای توابع متعددی برای انجام وظایف تحلیلی در یک گام است.

– Numpy: آرایه‌های Numpy بسیار سریع هستند و می‌توانند محاسبات بزرگ را در زمان کوتاهی انجام دهند.

Matplotlib/Seaborn: این کتابخانه برای ترسیم نمودارها استفاده می‌شود.

– Sklearn: این ماژول شامل چندین کتابخانه با توابع پیش‌پردازش داده تا توسعه و ارزیابی مدل است.

– RandomForestRegressor: این مدل رگرسیون بر اساس مدل جنگل تصادفی یا یادگیری جمعی است که در این مقاله از کتابخانه sklearn استفاده خواهیم کرد.

– sklearn: این کتابخانه مرکزی برای یادگیری ماشین در پایتون است. این ابزارها را برای پیش‌پردازش، مدل‌سازی، ارزیابی و استقرار مدل‌های یادگیری ماشین فراهم می‌کند.

– LabelEncoder: این کلاس برای تبدیل داده‌های دسته‌ای به مقادیر عددی استفاده می‌شود.

– KNNImputer: این کلاس برای تکمیل مقادیر گمشده در مجموعه داده با استفاده از رویکرد همسایه‌های نزدیک k استفاده می‌شود.

– train_test_split: این تابع برای تقسیم یک مجموعه داده به مجموعه‌های آموزش و آزمایش استفاده می‌شود.

– StandardScaler: این کلاس برای استانداردسازی ویژگی‌ها با حذف میانگین و مقیاس داده به واریانس یکا استفاده می‌شود.

– f1_score: این تابع برای ارزیابی عملکرد یک مدل طبقه‌بندی با استفاده از امتیاز F1 استفاده می‌شود.

– RandomForestRegressor: این کلاس برای آموزش یک مدل رگرسیون جنگل تصادفی استفاده می‌شود.

– cross_val_score: این تابع برای انجام اعتبارسنجی متقاطع k-fold برای ارزیابی عملکرد یک مدل استفاده می‌شود.

گام ۱: وارد کردن کتابخانه‌ها

در اینجا تمام کتابخانه‌های مورد نیاز وارد می‌شوند

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import sklearn
import warnings

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.impute import KNNImputer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import f1_score
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score

warnings.filterwarnings('ignore')

 

گام ۲: وارد کردن مجموعه داده

حالا مجموعه داده برای مدیریت بهتر داده و بهره‌مندی از توابع کارآمد برای انجام وظایف پیچیده با یک بار کد به‌شکل فریم داده Pandas بارگیری می‌شود.

df= pd.read_csv('Salaries.csv')
print(df)

 خروجی:

      Position Level  Salary
0  Business Analyst   1  45000
1 Junior Consultant   2  50000
2 Senior Consultant   3  60000
3      Manager   4  80000
4  Country Manager   5  110000
5   Region Manager   6  150000
6      Partner   7  200000
7   Senior Partner   8  300000
8      C-level   9  500000
9        CEO   10 1000000

در اینجا متد .info() یک مرور سریع از ساختار، انواع داده و مصرف حافظه مجموعه داده را ارائه می‌دهد.

df.info()

 خروجی:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 3 columns):
 #  Column  Non-Null Count Dtype 
--- ------  -------------- ----- 
 0  Position 10 non-null   object
 1  Level   10 non-null   int64 
 2  Salary  10 non-null   int64 
dtypes: int64(2), object(1)
memory usage: 372.0+ bytes

گام ۳: آماده‌سازی داده

در اینجا کد دو زیرمجموعه از داده‌ها را از مجموعه داده استخراج کرده و در متغیرهای جداگانه ذخیره می‌کند.

  پیاده سازی رگرسیون خطی در پایتون

– استخراج ویژگی‌ها: این ویژگی‌ها را از فریم داده استخراج کرده و در متغیری به نام X ذخیره می‌کند.

– استخراج متغیر هدف: این متغیر هدف را از فریم داده استخراج کرده و در یک متغیر به نام y ذخیره می‌کند.

# Assuming df is your DataFrame
X = df.iloc[:,1:2].values#features
y = df.iloc[:,2].values# Target variable

 

گام ۴: مدل رگرسیون جنگل تصادفی

این کد داده‌های دسته‌ای را با ترکیب آنها به صورت عددی پردازش می‌کند، داده‌های پردازش شده را با داده‌های عددی ترکیب می‌کند و یک مدل رگرسیون جنگل تصادفی با استفاده از داده آماده‌شده آموزش می‌دهد.

import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

Check for and handle categorical variables
label_encoder = LabelEncoder()
x_categorical = df.select_dtypes(include=['object']).apply(label_encoder.fit_transform)
x_numerical = df.select_dtypes(exclude=['object']).values
x = pd.concat([pd.DataFrame(x_numerical), x_categorical], axis=1).values

# Fitting Random Forest Regression to the dataset
regressor = RandomForestRegressor(n_estimators=10, random_state=0, oob_score=True)

# Fit the regressor with x and y data
regressor.fit(x, y)

 

گام ۵: انجام پیش‌بینی و ارزیابی

این کد مدل آموزش دیده را ارزیابی می‌کند:

 • نمره out-of-bag (OOB) که عملکرد عمومی مدل را تخمین می‌زند.
 • پیش‌بینی‌ها را با استفاده از مدل آموزش دیده انجام می‌دهد و آنها را در آرایه ‘پیش‌بینی’ ذخیره می‌کند.
 • عملکرد مدل را با استفاده از معیارهای میانگین مربعات خطا (MSE) و (R2) ارزیابی می‌کند.

 

نمره Out-of-Bag در RandomForest

نمره Out-of-Bag یا همان نمره OOB یک نوع تکنیک اعتبارسنجی است که به طور اصلی در الگوریتم‌های بگینگ برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود. در اینجا، یک بخش کوچک از داده‌های اعتبارسنجی از جریان اصلی داده گرفته می‌شود و پیش‌بینی‌ها بر روی داده‌های اعتبارسنجی خاص انجام می‌شود و با سایر نتایج مقایسه می‌شود.

مزیت اصلی که نمره OOB ارائه می‌دهد این است که در اینجا داده‌های اعتبارسنجی توسط الگوریتم بگینگ دیده نمی‌شوند و به همین دلیل نتایج در نمره OOB نتایج واقعی هستند که عملکرد واقعی الگوریتم بگینگ را نشان می‌دهند.

برای گرفتن نمره OOB از الگوریتم خاص جنگل تصادفی، نیاز است که مقدار “True” را برای پارامتر OOB_Score در الگوریتم تنظیم کنید.

# Evaluating the model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# Access the OOB Score
oob_score = regressor.oob_score_
print(f'Out-of-Bag Score: {oob_score}')

# Making predictions on the same data or new data
predictions = regressor.predict(x)

# Evaluating the model
mse = mean_squared_error(y, predictions)
print(f'Mean Squared Error: {mse}')

r2 = r2_score(y, predictions)
print(f'R-squared: {r2}')

 خروجی:

Out-of-Bag Score: 0.644879832593859
Mean Squared Error: 2647325000.0
R-squared: 0.9671801245316117

گام ۶: تصویرسازی

حالا نتایج به دست آمده از استفاده از مدل رگرسیون جنگل تصادفی را در مجموعه داده حقوقمان تصویرسازی می‌کنیم.

 • شبکه‌ای از نقاط پیش‌بینی ایجاد می‌کند که محدوده مقادیر ویژگی را پوشش می‌دهد.
 • نقاط داده واقعی را به عنوان نقاط پراکندگی آبی نشان می‌دهد.
 • مقادیر پیش‌بینی شده برای شبکه پیش‌بینی را به عنوان یک خط سبز نشان می‌دهد.
 • برچسب‌ها و عنوانی به نمودار اضافه می‌شود تا درک بهتری ایجاد شود.

 

import numpy as np
X_grid = np.arange(min(X),max(X),0.01)
X_grid = X_grid.reshape(len(X_grid),1) 

plt.scatter(X,y, color='blue') #plotting real points
plt.plot(X_grid, regressor.predict(X_grid),color='green') #plotting for predict points

plt.title("Random Forest Regression Results")
plt.xlabel('Position level')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()

 

گام ۷: تصویرسازی یک درخت تصمیم از مدل جنگل تصادفی

در این مرحله، کد یکی از درخت‌های تصمیم آموزش دیده از مدل جنگل تصادفی را تصویرسازی می‌کند. این کار با ارائه یک تصویر از فرآیند تصمیم‌گیری در یک درخت تکی درون انجمن، برای ما تصویر زنده‌ای از چگونگی عملکرد یک درخت در این مدل جنگل تصادفی ارائه می‌دهد.

from sklearn.tree import plot_tree
import matplotlib.pyplot as plt

# Assuming regressor is your trained Random Forest model
# Pick one tree from the forest, e.g., the first tree (index 0)
tree_to_plot = regressor.estimators_[0]

# Plot the decision tree
plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(tree_to_plot, feature_names=df.columns.tolist(), filled=True, rounded=True, fontsize=10)
plt.title("Decision Tree from Random Forest")
plt.show()

 

  انواع تکنیک های رگرسیون در یادگیری ماشین

کاربردهای رگرسیون جنگل تصادفی

رگرسیون جنگل تصادفی در حل مشکلات واقعی متنوعی نقش دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

– پیش‌بینی مقادیر عددی مستمر: پیش‌بینی قیمت خانه، قیمت سهام یا ارزش عمر مشتری.

– شناسایی عوامل خطر: کشف عوامل خطر برای بیماری‌ها، بحران‌های مالی یا سایر رویدادهای منفی.

– مدیریت داده‌های با ابعاد بالا: تجزیه و تحلیل مجموعه‌های داده با تعداد زیادی ویژگی ورودی.

– ضبط روابط پیچیده: مدل‌سازی روابط پیچیده بین ویژگی‌های ورودی و متغیر هدف.

 

مزایای رگرسیون جنگل تصادفی

– از نظر استفاده آسان و حساسیت کمتر نسبت به داده‌های آموزش، با درخت تصمیم بهتر عمل می‌کند.

– دقت بالاتری نسبت به الگوریتم درخت تصمیم دارد.

– در مدیریت مجموعه‌های داده بزرگ با ویژگی‌های زیاد، مؤثر است.

– قادر به مدیریت داده‌های گمشده، داده‌های پرت، و ویژگی‌های نویزی است.

 

معایب رگرسیون جنگل تصادفی

– ممکن است مدل به‌سختی تفسیر شود.

– این الگوریتم ممکن است نیاز به مهارت‌های خاص این حوزه داشته باشد تا پارامترهای مناسب مانند تعداد درخت تصمیم، حداکثر عمق هر درخت و تعداد ویژگی‌هایی که در هر تقسیم مدنظر قرار گیرند، را انتخاب کنید.

– از نظر محاسباتی سنگین است، به ویژه برای مجموعه‌های داده بزرگ.

– ممکن است اگر مدل خیلی پیچیده یا تعداد درخت‌ها زیاد باشد، اورفیت شود.

 

نتیجه‌گیری

رگرسیون جنگل تصادفی به یک ابزار قدرتمند برای وظایف پیش‌بینی پیوسته تبدیل شده است که مزایایی نسبت به درخت‌های تصمیم سنتی دارد. قابلیت مدیریت داده‌های با ابعاد بالا، ضبط روابط پیچیده و کاهش اورفیتینگ، این الگوریتم را به یک انتخاب محبوب برای مجموعه متنوعی از کاربردها تبدیل کرده است. کتابخانه scikit-learn در زبان پایتون امکان پیاده‌سازی، بهینه‌سازی و ارزیابی مدل‌های رگرسیون جنگل تصادفی را فراهم می‌کند، بطوری‌که که این تکنیک به یک روش قابل دسترس و مؤثر برای افراد متخصص یادگیری ماشین تبدیل شود.

 

سوالات متداول (FAQ)

 1. رگرسیون جنگل تصادفی در پایتون چیست؟

   رگرسیون جنگل تصادفی در پایتون یک روش یادگیری جمعی است که از چندین درخت تصمیم برای انجام پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کند. این الگوریتم قدرتمند و چندجانبه‌ای است که برای وظایف رگرسیون مناسب است.

 1. استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی برای چه منظوری است؟

   رگرسیون جنگل تصادفی می‌تواند برای پیش‌بینی متغیرهای هدف مختلفی از جمله قیمت‌ها، فروش، انتقال مشتری و موارد دیگر استفاده شود. این الگوریتم یک الگوریتم قوی است که به راحتی اورفیت نمی‌شود و برای کاربردهای واقعی مناسب است.

 1. تفاوت بین جنگل تصادفی و رگرسیون چیست؟

   جنگل تصادفی یک روش یادگیری جمعی است، در حالی که رگرسیون یک الگوریتم یادگیری نظارت‌شده است. جنگل تصادفی از چندین درخت تصمیم برای پیش‌بینی استفاده می‌کند، در حالی که رگرسیون از یک مدل تکی برای پیش‌بینی استفاده می‌کند.

 1. چگونه پارامترهای هایپر رگرسیون جنگل تصادفی را تنظیم کنیم؟

   چندین روش برای تنظیم پارامترهای هایپر رگرسیون جنگل تصادفی وجود دارد، از جمله:

   – جستجوی شبکه: این جستجو به طور سیستماتیک ترکیب‌های مختلف مقادیر هایپرپارامترها را امتحان کرده و بهترین ترکیب را پیدا می‌کند.

   – جستجوی تصادفی: این جستجو به طور تصادفی ترکیب‌های مختلف مقادیر هایپرپارامترها امتحان می‌کند تا ترکیب مناسبی را پیدا کند.

 1. چرا جنگل تصادفی بهتر از رگرسیون است؟

   جنگل تصادفی به طور کلی دقیق‌تر و مقاوم‌تر از رگرسیون است. همچنین کمتر به اورفیتینگ حساس است، به این معنا که احتمالاً به خوبی به داده‌های جدید عمل می‌کند.

Rating -1.00 from 1 votes

لیست دروس دوره

آموزش پیشنهادی و مکمل

اگر سوالی در مورد این درس دارید، در کادر زیر بنویسید.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

70% تخفیف دوره ریاضیات علم داده و ML

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
×